Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Personvernerklæring for Myrens Treningssenter (Altus Pulsus AS)

Sist endret 28. Mai 2018.

Hva betyr dette for deg som medlem og/eller bruker av myrens.no?

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Myrens Treningssenter (Altus Pulsus AS) samler inn og behandler personopplysninger.

Det er Myrens Treningssenter v/daglig leder som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av oss. Ansvaret kan være delegert til en annen stilling i hverdagen. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.
Vårt behandlingsgrunnlag er i de fleste tilfeller gjennom medlemskontrakten, og i noen tilfeller samtykke. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag.
Dersom Myrens Treningssenter skal behandle personopplysninger til barn under 18 år kreves det samtykke fra de foresatte.

Vår bruk av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med våre ansatte (administrering av ansettelsesforhold) og medlemmer (administrering av kundeforhold), som for eksempel yte god service, inngang på senteret og gruppetimer, informere om våre produkter og tjenester (markedsaktiviteter).
Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke. Eksempelvis tilbyr vi moderne og funksjonell individuell- og personlig trening samt gruppetrening. Når du besøker oss registreres besøket ditt. Det samme gjelder for booking av gruppetimer.
Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, bilde, type medlemskap. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv.

Utlevering av personopplysninger – bruk av tredjepart

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor hos oss.
Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger.
Adjoy AS er nettsidens databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av Adjoy AS. For mer informasjon om hvordan Adjoy AS lagrer data, se deres personvernerklæring.
Det er kun Myrens Treningssenter og Adjoy AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Myrens Treningssenter og Adjoy AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Myrens Treningssenter samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på myrens.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.
Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Bruk av cookies

Våre nettsider benytter også såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk).
Mer informasjon om dette finner du i vår Cookie Policy

Spesielt om statistikkverktøy

Verktøyene Myrens Treningssenter benytter for å innhente statistikk er Google Analytics. Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager.
Myrens Treningssenter har kommersielle avtaler med Google Analytics som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.
Hvis du likevel ikke ønsker at Myrens Treningssenter skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresser:

Spesielt om annonsestyring

I tillegg benytter Myrens Treningssenter verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Dette er verktøy som Adjoy AS benytter og datainnsamlingen fra disse er regulert av kommersielle avtaler mellom mediebyrå og verktøyleverandør

Følgende verktøy benyttes:

Avmelding fra noen av disse verktøyene kan skje her:

Søk

Myrens Treningssenter lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkefeltet på nettsiden. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre.
Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Henvendelser via kontaktskjema

På nettsiden kan du sende inn henvendelser for å få kontakt med Myrens Treningssenter, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne, samt hva henvendelsen gjelder. Personopplysninger vi får inn som følge av henvendelsen blir ikke benyttet til andre formål enn å besvare henvendelsen.

Kommentarer på nettsidens artikler

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen.
Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget.
Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, Kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Deling av innlegg på nettsiden

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nyhetsbrev

Myrens Treningssenter sender ut nyhetsbrev til medlemmer som ønsker å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Make AS er databehandler for nyhetsbrevet.
Det er til enhver tid mulig å avbooke seg fra disse nyhetsbrevene på en enkel måte.
E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

E-post og telefon

Myrens Treningssenter benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Leder i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.
I tillegg benytter Myrens Treningssenter medarbeidere e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
Telefonsamtaler. Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Myrens Treningssenter sin nettside.

Lagring av personopplysningene og sletting

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Myrens Treningssenter sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold, og senest etter 6 måneder, når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen. Vi har konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.
Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

Be om personlig data

Du kan be om å få tilgang til dine personlige data ved å kontakte kundeservice, og eventuelt be om å få slettet lagrede personlige data du har lagt inn på nettsiden ved å kommentere innlegg eller sende inn henvendelser via skjemaer på nettsiden: www.myrenstorshov.no.
Ut over dette kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte kundeservice. Du kan kontakte kundeservice for å få innsyn i de personopplysningene Myrens Treningssenter har om deg. Du kan også kontakte kundeservice hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Rettigheter

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake).
Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse sandra@myrens.no
Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.
Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse sandra@myrens.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.


Kontaktinformasjon

Sandakerveien 24C, Inng D10
0473 Oslo
E-post: post@myrens.no
Telefon: +47 23 22 67 67
Du kan også kontakte oss via nettsidens kontaktskjema,
opplysningene du gir oss via denne vil kun bli brukt for å besvare din henvendelse.