Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Rent senter

Myrens Treningssenter ønsker et rent senter, sunt treningsmiljø og har nulltoleranse til bruk av doping blant sine medlemmer. Treningssenteret har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll.

Som medlem hos Myrens Treningssenter forplikter du deg til å ta avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen noe som gir Myrens Treningssenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Som medlem forplikter du deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. En oppdatert versjon av denne listen kan til enhver tid finnes på http://www.antidoping.no/regler/dopinglisten/.

Dersom senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler kan du bli innkalt til en samtale. Under samtalen kan du, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk, bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter deg til å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret. Dersom du da ikke signerer en slik erklæring, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og Myrens Treningssenter har anledning til å si opp avtalen.